10 rujna 2012

Protiv toksičnih kemikalija, za održivu poljoprivredu


Zelena akcija je, zajedno s udrugama Brodsko ekološko društvo, Zeleni Osijek i Ekoturistiko, Ministarstvu poljoprivrede uputila niz primjedbi na nacrt prijedloga Pravilnika o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida, koji je na javnoj raspravi do 10. rujna 2012. godine. Ministarstvo je krenulo u izradu ovog Pravilnika kako bi se hrvatsko poljoprivredno zakonodavstvo uskladilo sa odredbama Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.
            Zelena akcija u načelu pozdravlja i svesrdno podržava svaki, pa tako i ovaj propis koji vodi prema održivoj poljoprivredi. Međutim, u slučaju izrade ovog Pravilnika smatramo da sadržaj istog ne vodi održivoj uporabi pesticida te temeljnoj promjeni strategije zaštite bilja od nametnika, koja je do sada podrazumijevala korištenje visoko toksičnih kemijskih sredstava. Nacrt Pravilnika zato smatramo neusklađenim s predmetnom europskom Direktivom, koja izričito nalaže obavezu provedbe načela integrirane zaštite bilja. To je moguće postići samo kroz mjere koje bi poticale poljoprivrednike da se okrenu metodama integrirane zaštite bilja. Stoga u Pravilnik predlažemo ugrađivanje mjera poput sveobuhvatne edukacije, propisivanja prava građana koji prebivaju u neposrednoj blizini poljoprivrednih površina tretiranih sredstvima za zaštitu bilja te uračunavanje šteta po zdravlje ljudi i okoliš od primjene kemijskih sredstava u cijenu sredstava za zaštitu bilja.
            U skladu s načelima održive poljoprivrede kemijska sredstva se trebaju primjenjivati samo kad nekemijski postupci nisu dovoljno učinkoviti, pri čemu ekonomski kriteriji ne smiju biti ključni. Prema tome, navođenje nekemijskih postupaka samo u članku 66. na kraju Pravilnika sasvim je nedostatno, a i njihova razrada kroz Prilog III. također je nedovoljna.
            Manjkavost Pravilnika se vidi i u tome što primjerice prepoznaje otrovnost sredstava za zaštitu bilja, naročito onih na bazi neonikotinoida za pčele, ali samo u doba sjetve, pri čemu nije uzeto u obzir njihovo zadržavanje u biljkama kroz cijeli biološki ciklus te u nektaru, zbog čega prodiru i u med. Zbog toga i ovom prigodom ponovno zahtijevamo potpunu zabranu trgovine i primjene neonikotinoida u Republici Hrvatskoj.
            Pravilnik također nedostatno propisuje praćenje aktivnih tvari sredstava za zaštitu bilja u sastavnicama okoliša, navodeći tek kvalitativne kriterije, bez definiranja kvantitativnih okvira. Velik je nedostatak Pravilnika i potpuno izostavljanje praćenja stanja tla. Nacrt prijedloga Pravilnika ne sadrži ni jednu kaznenu odredbu, a ne uređuje ni inspekcijski i upravni nadzor, što dovodi u pitanje samu primjenjivost Pravilnika.
            Zaključno, Zelena akcija podržava integraciju Direktive 2009/126/EZ u naše zakonodavstvo, čime se široko otvaraju vrata integriranoj zaštiti bilja. U skladu s time, kako bismo podržali cijeli predloženi Pravilnik, a ne tek njegov naslov, potrebne su velike preinake teksta Pravilnika.